BADANIA NAD CZYNNIKAMI

Badania nad czynnikami ograniczającymi powiększa­nie się populacji jest jednym z głównych tematów współczesnej ekologii.Teorię Malthusa można jednak zastosować niekiedy do stosunków panujących w populacji ludzkiej. W Europie, w okresie życia tego autora lub w Indiach, w czasach o 100 lat późniejszych, cała żywność ule­gała spożyciu i ludność żyła pod stałą groźbą głodu w razie zmniejszenia podaży żywności przez jakie­kolwiek niesprzyjające warunki. Na przykład w Irlan­dii w roku 1845 zaraza ziemniaczana wywołała po­wszechny głód, który był klasycznym potwierdzeniem hipotezy „klęsk” T. R. Malthusa. Współczesny miesz­kaniec krajów gospodarczo rozwiniętych unika części gróźb Malthusa, ponieważ wydajność ziemi wzrosła wybitnie przez zastosowanie naukowych metod upra­wy.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)