BADANIE POPULACJI

Obecnie zajmiemy się liczbami ludzi. Badania populacji, przyrostu naturalnego i śmiertelności naszego gatunku można rozpatrywać z biologicznego i społecz­nego punktu widzenia. W dziedzinie tej istnieje oży­wione współdziałanie pomiędzy poszczególnymi I naukami.Jeżeli rozpatruje się wszystkie odmiany ludzi jako całość, to człowiek jest ssakiem najbardziej rozpo­wszechnionym na kuli ziemskiej. Liczba ludzi nie jest dokładnie znana, ponieważ na wielu terenach Afryki, Azji i Ameryki Południowej nie przeprowa­dza się dokładnych spisów ludności. W przybliżeniu przyjmuje się, że w roku 1960 żyło 2,9 miliardów ludzi, rozmieszczonych nierównomiernie na sześciu kontynentach . Równie liczne jak populacja ludzka są tylko popu­lacje myszy i szczurów. Na samym kontynencie Ame­ryki Północnej żyje wiele miliardów gryzoni, lecz na­leżą one do różnych gatunków.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)