Kategoria: Człowiek, rozwój i świat

Zaburzenia osobowości psychoterapia schematu

Stany lękowe mogą występować w przebiegu wielu chorób somatycznych (układu krążenia, dychawicy oskrzelowej, ostrej porfirii, choroby Meniere’a a, hipoglikemii, nadczynności gruczołu tarczowego, feochromocytomy) oraz psychicznych (schizofrenii), w zespołach abstynencyjnych i po nadużyciu alkoholu, amfetaminy itp. Zespół hiperwentylacyjny może nasilać lęk ...

Psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa

Ze względu na fakt, iż w odniesieniu do zaburzeń osobowości większość badań przeprowadzono nad osobowością dyssocjalną (inaczej: psychopatią czy osobowością nieprawidłową), w tym jedynie zakresie-w porównaniu do innych postaci klinicznych tzw.swoistych zaburzeń osobowości-dysponujemy licznymi, aczkolwiek różnej wartości danymi. W przybliżeniu ocenia ...

Mezoterapia igłowa szczecin

Zmarszczki to nie lada problem. Niestety czas nikogo nie oszczędza i wszyscy kiedyś staniemy się ich posiadaczami. Chcąc z nimi walczyć, lub zapobiegać powstawaniu nowych można stosować zarówno naturalne metody, lub takie które wymagają już interwencji specjalisty. Do pierwszej grupy ...

internetowy sklep stomatologiczny

Stan uzębienia Polaków przedstawia się bardzo źle: 98% maturzystów ma próchnicę, a statystyczny Polak w wieku 35-44 lata nie ma 10-11 zębów! Na starcie dorosłego życia nasze dzieci mają nieodwracalne problemy z zębami. Niemniej jednak internetowy sklep stomatologiczny jest miejscem, ...

INDIANIE AMERYKAŃSCY

Pod tą nazwą rozumie się populację będącą wynikiem licznych od­rębnych migracji, które w ciągu wielu wieków prze­szły przez cieśninę Behringa z Azji do Ameryki. Amerykańscy Indianie mają cechy mongoloidalne bardziej zaznaczone, niż cechy innych ras. Należy tu wymienić przede wszystkim ...

RASY AUSTRALIJSKIE

Ludzie tej rasy mają włosy faliste lub kręcone, w rzadkich przypadkach proste. Kolor włosów jest zwykle ciemny lub rudawo- brązowy, a u dzieci często jasny. Skóra ma prze­ważnie jeden ze średnich odcieni brązu. Nos jest sze­roki, lecz raczej wystający niż ...

NA PODSTAWIE OWŁOSIENIA

Na przykład na podstawie uwłosienia najbardziej rozwiniętą rasą będzie rasa mongoloidalna, a najbardziej pierwotnymi rasy kaukazoidalna i australijska. Natomiast na podstawie rozwoju warg można uważać za przodujące rasy mu­rzyńskie. Wydaje się, że takie próby klasyfikacji nie mają większego sensu.W użytej ...

DĄŻENIE DO MIGRACJI

Dążenie ludzi do migracji można obserwo­wać na wszystkich lądach i u różnych typów antro­pologicznych. Jedynie pierwotnych mieszkańców Australii można uważać za rasę „czystą”, czego nie można powiedzieć o żadnej innej, a na pewno nie o  Europejczykach, Azjatach i Afrykańczykach. Studio­wanie typów ...

ZNACZENIE RAS

Lecz przy dokładniejszym rozpatrzeniu zagadnienie staje się bardziej skompli­kowane. Część badaczy uważa, że zróżnicowanie jest w swej istocie adaptacyjne i jest wynikiem selekcji naturalnej. Inni uważają, że pierwotne jest zróżnico­wanie przypadkowe. Autor uważa, że ostateczny pogląd nie został jeszcze wypowiedziany. ...

KOLOR SKÓRY

Kolor skóry warunkuje reakcję na promienie ultrafioletowe, ro­dzaj promieni powodujących opaleniznę i oparzenia słoneczne. Natomiast reakcja skóry ludzkiej na pro­mienie podczerwone, będące promieniami cieplnymi, jest niezależna od zabarwienia. Na promienie pod­czerwone wszystkie rodzaje skóry ludzkiej reagują jak „ciało czarne”, tj. ...

MECHANIZMY ADAPTACYJNE

Osobnicy ciemni są w tych warunkach znacznie mniej widoczni niż jaśni, a ponieważ od dawna człowiek jest głównym wrogiem człowieka, możliwość ukrycia była od setek lat ważnym elementem selekcji. Hipoteza ta nie daje jednak żadnych wyjaśnień w jaki sposób powstały ...

FIZYCZNA ADAPTACJA

Brakiem wymienionej teorii jest, to że fizyczna adaptacja do klimatu jest znacznie mniej ważna niż adaptacja kulturowa. Krępa budowa, skośne oczy i bezwłose twarze Eskimosów niewątpliwie są uży­teczne w klimacie Arktyki, lecz znacznie ważniejsza jest zręczność w wytwarzaniu ubrań, schronów ...