Kategoria: Doskonała kontrola stresu

90% PRZYGOTOWANIA 10% NERWÓW

Wiele problemów związanych z zarządzaniem zostało wnikliwie omówionych w poszczególnych książkach serii „doskonałe poradniki”. Tematem tej książki jest stres i sposób jego minimalizowania w wielu sytuacjach związanych z zarzą­dzaniem. Oprócz ogólnych wskazówek na temat zarządzania cza­sem (niewłaściwe gospodarowanie czasem jest ...

Czym jest stres

Wszyscy zapewne zetknęliśmy się ze stresem, choć być może nazwaliśmy go paniką, strachem czy napięciem. Wszyscy go doświadczamy, czy to na myśl, że będzie­my musieli podnieść się, by na zebraniu zarządu przed­stawić raport, czy nawet wobec perspektywy uczestni­czenia w prezentacji ...

Krok do zmniejszenia stresu

Pierwszym krokiem prowadzącym do zmniejszenia stresu jest przyznanie przed samym sobą, że już jeste­śmy jego ofiarami lub wkrótce możemy się nimi stać. Przedstawiona poniżej lista zawiera objawy, które mo­gą świadczyć, o przeżywaniu stresów. Im więcej tych symptomów rozpoznasz u siebie, ...

Lista życiowych sytuacji

Psychologowie opracowali listę wydarzeń życiowych wywołujących stres i każdemu przyporządkowali pew­ną liczbę punktów zależną od stopnia jego oddziaływa­nia na naszą psychikę. Jeżeli w ciągu dwunastu miesięcy suma tych punktów przekroczy 75, to prawdopodo­bieństwo wystąpienia choroby wywołanej stresem wy­nosi 50:50. Przy ...

Pytania dotyczące stresu

Nie każdy stres wywołuje złe skutki i nie każde stresu­jące wydarzenie ma na nas taki sam wpływ. To właśnie nieuchwytność tego stanu sprawia, że tak trudno go rozpoznać i pokonać. Może nam w tym pomóc szczera odpowiedź na odpowiednio postawione ...

Ważne pytania do analizy stresu

Czy docierają do ciebie jego opinie na temat twojej pracy? Czy wypowiada konstruktywne-uwagi krytyczne lub chwali cię, kiedy jest to uzasadnione? Czy możesz w każdej chwili udać się do niego z ja­kimś problemem? Czy możesz z nim dyskutować na temat ...

Stres wśród kobiet

Zauważyłam, że w ostatnich latach wzrósł poziom stre­su wśród pracujących kobiet. Nieustannie przekonuje się je, że powinny być doskonałymi matkami i doskona­łymi menedżerami. W związku z tym często stawiają sobie zadania niemożliwe do zrealizowania, zarówno w domu, jak i w ...

Pewnych rzeczy nie zmienimy

Dobrze jest uświadomić sobie, że pewnych rzeczy nie zmienimy, chyba że poszukamy nowej posady. Jednak z całą pewnością można wyeliminować wiele przedsta­wionych powyżej aspektów naszej pracy, na które naj­częściej się uskarżamy. Na przykład jeśli chodzi o takie problemy, jak dotrzymywanie ...

Sugestia do rozluźnienia stresu w pracy

Spróbuj: Inaczej ustawić biurko i resztę wyposażenia biura. Oczyścić biurko z wszystkich papierów. Trzymaj na nim tylko to, nad czym aktualnie pracujesz. Resztę pa­pierkowej roboty włóż do szuflady i zajmij się nią później. Otocz się przedmiotami, które poprawiają ci hurrtor, ...

Jak radzić sobie z przełożonym

Jedną z najczęstszych skarg pracowników jest to, że nie wiedzą dokładnie, na czym właściwie ma polegać ich praca. Innymi słowy, nie znają swojego zakresu obo­wiązków ani konkretnego celu swoich działań. Taki brak wytycznych w połączeniu z brakiem jakiejkolwiek re­akcji na ...

Wyznacz sobie cele

Wyznacz sobie cele. Zadaj sobie pytanie, co chciał­byś robić za rok. A za pięć lat? Porozmawiaj na temat swoich perspektyw zawodo­wych z przełożonym. Dobrą okazją do rozpoczęcia takiej rozmowy może być spotkanie w sprawie oce­ny twojej pracy.Zastanów się, jakie kursy ...

Dobre stosunki z innymi

Poniżej przedstawiam dziesięć wskazówek pomocnych w ułożeniu dobrych stosunków z innymi. 1. Pomyśl, zanim coś powiesz. Mów mniej, niż myślisz. 2. Rzadko składaj obietnice i zawsze ich dotrzymuj. 3. Nigdy nie zaniedbuj okazji, by kogoś pochwalić lub powiedzieć mu coś ...