Kategoria: Uncategorized

Wiedza o nowotworach

Wiedza o nowotworach, czyli onkologia (z greckiego: logos — nauka, onkos — guz), to dziedzina kompleksowa, gdyż obejmu­je zarówno zapobieganie, epidemiologię, etiopatogenezę, jak i diagnozowanie, rehabilitację oraz opiekę nad nieuleczalnie cho­rymi. W miarę postępu badań i technik medycznych, genetyki, bio­logii ...

Nowotwory złośliwe

Nowotwory złośliwe dzielimy na trzy grupy w zależności od tkanki, z której się wywodzą: raki — nowotwory pochodzenia nabłonkowego, m.in. gruczołaki (np. żołądka, jelita), raki płaskonabłonkowe (np. skóry, błon śluzowych jamy ustnej), raki podstawnokomórkowe (np. skóry) itd., mięśniaki — nowotwory ...