CORAZ WIĘKSZE POWODZENIE

Z coraz większym powodzeniem usuwał on boczne drogi naturalnej siatki odżywiania.Można przyjąć, że człowiek dąży do stworzenia prostoty ekologicznej na miejsce stanu złożonego. Prowadzi to do ogromnego wzrostu wydaj­ności, co umożliwia zwiększenie liczby ludzi i osiągnię­cie obecnego stanu przyrostu naturalnego. Można więc postawić pytanie, dlaczego środowisko naturalne dąży do wytworzenia stosunków złożonychEkologowie uważają, że złożoność środowiska warunkuje jego stabilność. Dowodów na to dostarczają zarówno obserwacje przyrody, jak i liczne ekspery­menty. Można przyjąć, że czym środowisko jest bar­dziej skomplikowane, tym jest trwalsze w dwóch zna­czeniach tego słowa: jako całość i w wahaniach sto­sunków liczbowych pomiędzy poszczególnymi gatun­kami.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)