CZŁOWIEK JAKO ZBAWICIEL

Choroba infekcyjna jest chorobą spowodowaną przez wtargnięcie, rozwój i roz­mnażanie się jakiegoś obcego ustroju w obrębie orga­nizmu żywiciela. Natomiast zarażenie się jest pewnym rodzajem infekcji, podczas której organizm zarażający przechodzi bezpośrednio z jednego żywi­ciela na drugiego. Chorobą zaraźliwą jest np. odra, lecz wiele chorób infekcyjnych, takich jak np. żółta febra i malaria, nie może w warunkach typowych przejść bezpośrednio z jednego człowieka-żywiciela na drugiego, lecz muszą być przeniesione przez żywi­cieli pośrednich. W tym ostatnim przypadku jest nim specjalny gatunek komara, nazwanego „rozsadnikiem choroby”. Organizm wywołujący chorobę nosi nazwę patho- g e n u (z greckiego pathos — cierpienie i gens — no­szenie). Organizm chorobotwórczy w termino­logii medycznej jest w ogólnych zarysach równoznacz- ny z pasożytem w terminologii biologicznej, pomimo iż nie wszystkie pasożyty są chorobotwórcze.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)