Czym jest stres

Wszyscy zapewne zetknęliśmy się ze stresem, choć być może nazwaliśmy go paniką, strachem czy napięciem. Wszyscy go doświadczamy, czy to na myśl, że będzie­my musieli podnieść się, by na zebraniu zarządu przed­stawić raport, czy nawet wobec perspektywy uczestni­czenia w prezentacji naszego klienta. Wszyscy też nieraz słyszeliśmy, jak koledzy stwierdzali na przykład: „Nie daję sobie rady z tą papierkową robotą” lub „Spra­wy dosłownie mnie zawalają”. Moi klienci często uskar­żają się słowami: „Po prostu nie miałem czasu, żeby dokładnie przygotować wystąpienie”. Życie całkowicie pozbawione stresów w ogóle nie byłoby życiem. Wszel­kie zmiany są dla człowieka stresujące, lecz dopiero spojrzenie na sytuację z pewnego dystansu i jasna jej ocena pozwalają dokładnie postrzec, dlaczego reaguje­my w określony sposób i co należy zrobić, by ograniczyć szkody.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!