DECYZJA

DECYZJA. Jest to najtrudniejsza część zebrania dysku­syjnego. Przewodniczący musi wyczuć moment, w któ­rym najlepiej jest zacząć domagać się podjęcia decyzji. Jeżeli zrobi to zbyt wcześnie lub zbyt późno, może wywołać niezadowolenie uczestników i niekorzystnie wpłynąć na proces podejmowania decyzji. Sytuacja ide­alna to taka, gdy decyzja zostaje podjęta jednomyślnie, a rolą przewodniczącego jest zorientowanie się, czy uda się to osiągnąć. Przy podejmowaniu ostatecznej decyzji ponownie przydaje się tablica, gdyż często pojawiają się wątpliwości, jakie rozwiązanie jest właściwe. Kiedy zbliża się moment decyzji, przedmiotem zainteresowa­nia zebranych stają się sformułowania zapisane w trak­cie dyskusji.
BRAK JEDNOMYŚLNOŚCI. Z różnych powodów kon­sensus może okazać się niemożliwy. W takim razie należy rozważyć jedno z poniższych rozwiązań.
Narzucenie decyzji. Przewodniczący, po wysłucha­niu dyskusji, może narzucić arbitralną decyzję. Ta­kie rozwiązanie ma sens wtedy, gdy ma on pewną władzę, na przykład jest kierownikiem działu.
Podkomisja. Powołuje się grupę roboczą, która na następnym zebraniu przedstawi swoje ustalenia.
Odroczenie. Dyskusję można odroczyć, dając ucze­stnikom czas na przemyślenie i dokładniejsze po­znanie tematu lub konsultacje z kolegami.
Głosowanie. Można również przeprowadzić głoso­wanie, na przykład przez podniesienie rąk. Jeżeli temat jest delikatny i uczestnicy nie chcą się narażać przez jawne głosowanie, to można rozważyć głoso­wanie tajne.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)