DEFEKTY W ORGANIZMIE

Choroby te są wynikiem defektów w organiźmie ludzkim i w większości z nich nie udało się znaleźć uchwytnych zmian za pomocą badań biologicznych. Nasz postęp w zrozumieniu i opanowaniu chorób umysłowych jest opóźniony w porównaniu z postępem w zkaresie chorób infekcyjnych. Problem ten wy­raźnie domaga się opracowania biologicznego i spo­łecznego, a można go rozwiązać jedynie przy współ­pracy tych zbliżonych gałęzi wiedzy. Medycyna jest nie tylko „biologią stosowaną”. Jeżeli przebiegniemy wzrokiem od medycyny leczniczej do medycyny zapo­biegawczej, do problemu zdrowia publicznego, to za­kres ten rozszerza się jeszcze bardziej. Zdrowie publiczne jest właściwie ekologią człowieka, po­nieważ sposób życia i zdrowotność społeczeństwa za­leżą od niezliczonych procesów wzajemnego oddziały­wania na siebie ludzi oraz wzajemnego oddziaływania na siebie ludzi i otoczenia.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)