DLA WYGODY

U Majów i Inków amerykańskich cywilizacji spotykano jedynie nieliczne zwierzęta udomowione, które nie miały znaczenia ani jako pożywienie, ani jako źródło siły. Dowodzi to, że rozwój hodowli n i e jest konieczny do istnienia nawet złożonych struktur społecznych. Dla wygody, rośliny uprawne i zwierzęta hodowla­ne określa się wspólną nazwą kultygenów. Wza­jemny stosunek człowieka i kultygenów można uwa­żać za rodzaj symbiozy, ścisłej zależności dwóch ga­tunków albo organizmów. Jest to jedyna forma sym­biozy, która rozwinęła się we względnie krótkim okre­sie kilku tysięcy lat, powodując zmianę sposobu życia ludzi i zmiany biologiczne kultygenów.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)