DLA ZWIERZĄT

Dla zwierząt wyższych DDT jest trucizną kumulatywną; częsty kontakt z małymi nieszkodliwy­mi ilościami może doprowadzić do poważnych uszko­dzeń organizmu. Z tej przyczyny ocena potencjonal- nego niebezpieczeństwa DDT wymaga obserwacji przez długi okres czasu. Do chwili obecnej odkrywane są coraz to nowe jego efekty toksyczne. Na przykład intensywne opylanie wiązów roztworem DDT wywo­łało duże zmiany w populacji ptaków zamieszkałych na tym terenie. Zatrute liście spadały na ziemię, zja­dały je gąsienice, a szczygły, żywiące się tymi gą­sienicami, ulegały zatruciu. Również wiele nieoczeki­wanych ujemnych skutków przyniosło używanie DDT w celu wytępienia komarów w stawach i błotach; zda­rzało się, że często przy tym ginęły również ryby i ptaki błotne.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)