DOKŁADNE DANE

Różnice zdrowotności w poszcze­gólnych krajach są nieistotne. Odmienna śmiertelność zależy od przeciętnego wieku populacji. Procent ludzi starych jest największy we Francji, natomiast najmniejszy w Izraelu. Dowodzi to, że prosta liczba zgonów niedostatecznie obrazuje stan zdrowotny da­nego kraju. W obecnych czasach jedynie nieliczne kraje mają śmiertelność wyższą niż 20,0%o, lecz przy­czyną tego jest najprawdopodobniej niedokładna sta­tystyka. Można przypuszczać, że w połowie obecnego stulecia w wielu krajach śmiertelność waha się po­między 22 a 25%o. Otrzymanie dokładnych danych statystycznych do badań porównawczych staje się coraz trudniejsze w miarę cofania się w czasie.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)