DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA

Działalność człowieka przejawia się nie tylko w zmia­nie rodzaju roślinności, ale również w zmianie na­wodnienia przez wprowadzenie melioracji, a w przy­szłości prawdopodobnie również przez kierowanie deszczem. Silniejsze wrażenie wywołuje budownictwo. Oczywiście, najpierw przychodzą na myśl ogromne tamy lub podobne do kanionów ulice wielkich miast, ale nie ustępują im w skali porównawczej terrasy ryżowe na Filipinach lub poldery w Holandii.W ostatnich latach gwałtownie powiększa się obszar powierzchni Ziemi pokryty cementem. W USA po­wierzchnia zajęta pod tory kolejowe, szosy i inne urządzenia komunikacyjne odpowiada wielkością sta­nowi Georgia. Naturalne środowisko biologiczne jest zbiorowiskiem niezależnych organizmów żyjących między sobą w sta­łej równowadze. W większości przypadków nie ma wyraźnych granic pomiędzy poszczególnymi środo­wiskami, pomimo tego można rozpoznać poszczególne jego typy.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)