EKOLOGIA CHOROBY

Badania nad pojawieniem się i przenoszeniem cho­rób są dziedziną specjalnej wiedzy, zwanej epide­miologią, chociaż badania te mogą również dobrze zwać się ekologią, czyli naturalną historią choroby. Epidemiologią pochodzi od słowa epidemia, co ozna­cza niezwykły lub ostry wybuch zachorowań na jakąś chorobę. Epidemie odgrywały bardzo ważną rolę w historii ludzkości, a wiele uczonych pracowało nad ich analizą i zwalczaniem. Epidemia, będąca sytuacją wyjątkową, nie może być jednak zrozumiana bez zba­dania mniej zauważalnych chorób panujących ende­micznie, ponieważ zapadanie na nią jest stałe i sta­nowi „składową równowagi biologicznej otoczenia”. Słowo „epidemiologia” może być bardzo szeroko sto­sowane dla określenia takich zjawisk, jak np. przy­czyny i pojawienie się zaburzeń umysłowych, przy­padków lub też wszelkich objawów chorobowych, lecz w treści tej książki zajmujemy się głównie epidemio­logią chorób zakaźnych.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)