INTENSYWNE BADANIA

Kukurydza, pszenica, bawełna i ich dziko żyjące gatunki zostały poddane intensywnym badaniom ge­netycznym, których częściowym celem było odtworze­nie historii biologicznej kultygenów. Ogólnie biorąc, pod wpływem człowieka osłabły kryteria selekcji na­turalnej. Mutacje, które nie przeżyłyby w warunkach naturalnych, mogły przetrwać i rozmnażać się, a na­wet być faworyzowane, jeżeli odpowiadały swemu opiekunowi. W ten sposób wzrasta różnorodność gene­tyczna hodowanej populacji. Różnorodność ta zwięk­szała się także przez krzyżowanie z pokrewnymi ga­tunkami dzikimi. Ważnym pytaniem jest — czy człowiek kierował ewolucją swoich kultygenów? K. Darwin i A. Wallace, tworząc swe teorie selekcji naturalnej, opierali się w dużym stopniu na analogiach ze sztuczną selekcją, której skuteczność w wytwarzaniu nowych odmian i poprawie jakości starych możemy łatwo sprawdzić w obecnych czasach .

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)