JEDNA Z PRZYCZYN

W ogrodach amerykańskich Indian, miesz­kańców wysp Pacyfiku oraz tubylców afrykańskich spotyka się wszystkie rodzaje kultygenów rosnące ra­zem w wyraźnym pomieszaniu. Owady atakujące ogrody, podobnie jak w przyrodzie, nie mają warun­ków do osiągnięcia liczebności powodującej klęskę rol­niczą. Układ stosunków zmienia się krańcowo w wa­runkach intensywnej uprawy. Jedną z przyczyn jest to, że człowiek „cywilizowa­ny” nie uznaje żadnych współużytkowników dla swo­ich kultygenów. Gąsienica zjada jedynie minimalną część jabłka, lecz cywilizowany człowiek współczesny nie toleruje jakichkolwiek gąsienic w zjadanych owo­cach, natomiast człowiek mniej „cywilizowany” może po prostu nie zwracać uwagi na nie. Główną przy­czyną jest jednak znaczne zwiększenie niebezpieczeń­stwa rozwoju owadów przy intensywnej uprawie.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)