Kształtowanie dyskusji

WSTĘP. Celem tej fazy jest skupienie uwagi zebranych na temacie, który ma być przedyskutowany. Na zebra­niach oficjalnych każda ze spraw zostaje przedstawiona przez wnioskodawcę wt formie wniosku. Natomiast w wypadku zebrań mniej oficjalnych najlepiej by było, gdyby dana kwestia była poruszana przez osobę zajmu­jącą się tą dziedziną na co dzień.
ZARYS SPOTKANIA. W tej fazie uczestnicy zgłaszają kwestie, co do których mają zapaść decyzje.
DEBATA. Podczas tej części zawiązują się sojusze i wy­jaśniane są różnice poglądów. Uczestnicy formułują swoje opinie lub się w nich utwierdzają. Przewodniczą­cy zebrania nie powinien ujawniać swoich poglądów przynajmniej do czasu, gdy dyskusja będzie już za­awansowana. Zazwyczaj jeden z mówców przedstawia własne propozycje, drugi swoje wątpliwości, a pozosta­li popierają jeden lub drugi puńkt widzenia, długo i za­wzięcie dyskutując. Często mniej śmiali uczestnicy po­wstrzymują się od zabrania głosu. Właśnie w takim wypadku przydatna okaże się tablica – przewodniczący prosi uczestników o podawanie pomysłów, które zosta­ją zapisane na arkuszu papieru. Ponieważ dopiero później zezwala na głosy krytyczne, szansa, że każdy wypowie swoje zdanie, jest większa.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)