MEDYCYNA I ZDROWIE PUBLICZNE

Choroby są przeważnie zjawiskami biologicz­nymi i do badań nad nimi można stosować ogólne prawa biologii. Choroby infekcyjne są w jedna­kowym stopniu uwarunkowane przez warunki ekolo­giczne i fizjologiczne, a zależne od przewagi jednego z nich. Można więc mówić o zakażeniu z przyczyn zewnętrznych (poza ustrojowych) lub w e- wnętrznych (wewnątrzustrojowych). Inne scho­rzenia, jak np. spowodowane niedoborami żywnościo­wymi, degeneracyjne lub dziedziczne, przebiegają również zgodnie z prawami biologii, lecz są to przede wszystkim zaburzenia fizjologiczne, zachodzące we­wnątrz dotkniętego nimi organizmu.Jeżeli zainteresujemy się długą listą chorób umysłowych, to staniemy na mniej pewnym bio­logicznie gruncie. U ich źródła znajdują się często uwa­runkowane genetycznie czynniki dziedziczne i pomimo, iż niedomagania fizyczne towarzyszą często zaburze­niom umysłowym, to jednak biologiczne tłumaczenia psychoz i nerwic okazywały się zwykle niewystarcza­jące.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)