PODSTAWA UTRZYMANIA ŻYCIA

Jest to podstawą utrzymania przy życiu pozostałych osobników środowiska. Organizmami spo­żywającymi są zwierzęta trawożerne, odżywiające się bezpośrednio roślinami oraz mięsożerne, odżywiające się innymi zwierzętami. Organizmami rozkładają­cymi są przede wszystkim bakterie i grzyby. Koń­czą one ten długi łańcuch przemian, zmieniając zło­żone związki żywych organizmów na składniki proste.Oczywiście, podany schemat jest nadmiernie uprosz­czony, lecz wystarczający do naszych celów. Najbar­dziej powikłane są stosunki panujące pomiędzy orga­nizmami spożywającymi. W ogólnych zarysach mo­żemy wyróżnić konsumentów pierwszego stopnia, żyjących bezpośrednio z roślin, konsu­mentów drugiego stopnia — żyjących z kon­sumentów pierwszego stopnia itd.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)