PRZYCZYNA CHOROBY

Dziś nie mówimy już o „jednej przy­czynie” choroby, często trudno jest nawet samą cho­robę sklasyfikować, ponieważ zarówno infekcję, jak i odżywianie, właściwości dziedziczne, bodźce psycho­logiczne i środowisko społeczne zlewają się często ze sobą, dając w wyniku obraz określonego zespołu kli­nicznego. Każda zasadnicza dyskusja na temat cho­roby prowadzi do nadmiernego uproszczenia lub skie­rowania na fałszywe tory. Z tym zastrzeżeniem mo­żemy przystąpić do zbadania specjalnych przyczyn rodzaju chorób, tzn. do infekcji, które nas inte­resują głównie z biologicznego punktu widzenia.Podejmując dyskusję o chorobach napotykamy bez­pośrednio na duże trudności terminologiczne, częścio­wo dlatego, że różne gałęzie nauk biologicznych i me­dycznych, zajmujące się chorobami, często rozwijały niezależnie od siebie rozmaite teorie i stosowały od­rębne słownictwo.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)