ROZMNAŻANIE

Potencjał roz­rodczy zależy od czynników fizjologicznych, czasu potrzebnego do osiągnięcia dojrzałości płciowej, in­tensywności jajeczkowania i wytwarzania plemników, warunków zapłodnienia, czasu życia embrionalne­go itp. Natomiast aktualny stan rozmnażania zależy od warunków zewnętrznych i jest wypadkową poten­cjału rozrodczego oraz stosunków panujących w da­nym środowisku. Potencjał rozrodczy gatunku ludzkiego jest najprawdopodobniej stały od bardzo długiego okresu czasu, lecz płodność zmienia się zależnie od populacji oraz w obrębie tej samej populacji w róż­nych okresach czasu. Płodność jest najczęściej wy­rażana za pomocą „prostej liczby urodzeń”, tj. liczby żywo urodzonych dzieci na 1000 ludzi w przeciągu roku. Liczba ta ma ograniczone znaczenie do dalszych porównań, ponieważ nie uwzględnia takich czynników jak: procent kobiet w wieku rozrodczym, procent ko­biet zamężnych itp.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)