ROZWÓJ EKONOMICZNY

Na przy­kład na Cejlonie rozpoczęto w roku 1946 energiczną akcję przeciwmalaryczną przede wszystkim za pomocą rozpylania DDT w celu wytępienia komarów prze­noszących chorobę. W ciągu 2 lat śmiertelność spadła z 20—22%o na 13—14%o z powodu prawie zupełnego ustąpienia zachorowań na malarię oraz znacznego zmniejszenia częstości biegunek niemowlęcych, po­nieważ w czasie akcji niszczenia komarów wytępiono również większość much domowych. Pomimo, że roz­rodczość pozostała bez zmian populacja Cejlonu za­częła się gwałtownie powiększać. Nie ulega wątpliwości, że we wszystkich możliwych warunkach powinno się zapobiegać chorobom i cier­pieniu, lecz jeżeli po wystąpieniu organizacji sanitar­nych śmiertelność znacznie się zmniejsza, to nasuwa się pytanie — czy nie należałoby zwrócić podobnej uwagi na obniżenie liczby urodzeń, w pierwszym rzę­dzie w krajach o niskiej stopie życiowej.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)