RYBOŁÓWSTWO

Człowiek jest zwierzęciem lądowym, nic więc dziw­nego, że wykazał znacznie większą aktywność w przy­stosowaniu do swych celów środowisk biologicznych na lądzie, niż w morzach lub w wodach śródlądowych. Jednak nawet człowiek pierwotny będący na nis­kim stopniu rozwoju korzystał z wody. W wykopa­liskach prehistorycznych znaleziono np. haczyki ry­backie i inne dowody uprawiania rybołóstwa. Jak wspomniano poprzednio, rybołówstwo uprawiane na brzegach mórz lub — co jest bardziej prawdopodob­ne— w wodach śródlądowych, stworzyło warunki do rozpoczęcia życia osiadłego. Biologiczna zależność czło­wieka od morza nie uległa większym zmianom od okresu neolitycznego. W czasie, gdy ludzie skoncen­trowali wysiłki na kształtowaniu otoczenia lądowego i osiągnęli skrócenie „łańcucha odżywiania”, a przez zmianę środowisk biologicznych przeszli od zbieractwa do produkcji żywności, w stosunku do bogactw mor­skich zostali w dalszym ciągu zbieraczami.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)