ŚMIERTELNOŚĆ

Pomimo zmniejszania się liczby urodzeń zaludnie­nie wzrasta gwałtownie. Wzrost liczby ludzi jest więc zależny również od tego, że spadek śmiertelności jest szybszy niż spadek rozrodczości.Śmiertelność wyraża się przeważnie jako „prostą liczbę zgonów”, tj. liczbę zgonów w ciągu roku przypadającą na 1000 osób. Podobnie jak przy określaniu rozrodczości jest to jedynie określenie ogólne nie biorące pod uwagę takich czynników, jak np. skład populacji w zależności od wieku. Demogra­fowie w miarę możności starają się posługiwać dany­mi bardziej dokładnymi. Jednak dla wielu okolic nie można uzyskać dokładnych statystyk. Są to przeważ­nie okolice z najwyższą śmiertelnością.W roku 1959 śmiertelność w poszczególnych kra­jach była następująca: w Izraelu 5,9%o, w Holandii 7,l%o, w Norwegii i Australii 8,9%o, w Nowej Zelandii 9,l%o, w USA 9,4%o, we Wspólnocie Brytyjskiej 11,7%o, we Francji 11,3%o.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)