SPOJRZENIE NA EKOLOGIĘ

Pojęcie „gospodarstwo domowe” w ekologii oznacza gospodarstwo świata żyjącego, biosferę, na­tomiast pod pojęciem „gospodarstwo domowe” w e k o- nomii rozumiemy gospodarkę prowadzoną przez człowieka. Ekologia zajmuje się wzajemnymi sto­sunkami zachodzącymi między organizmami żywy­mi a otaczającym je środowiskiem, natomiast przed­miotem ekonomii jest praca, oszczędne gospodarowa­nie środkami materialnymi, rynkami zbytu, bankowa stopa dyskontowa, dochód na głowę itp. Terminy te wygadają tu bardzo różnie, jednak w zasadzie obie nauki zajmują się tym samym „gospodarstwem domowym”, gospodarstwem na naszej planecie Ziemi. Po­dział ten jest raczej bardziej przypadkiem w historii, niż przemyślanym podziałem treści. Popatrzmy teraz na ekologię z punktu widzenia ekonomii natury.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)