Spotkania informacyjne

Spotkania informacyjne zwołuje się po to, by szyb­ko zbierać i przekazywać dokładne informacje dużej liczbie osób. Dzięki takiej metodzie-unika się zniekształ­cania wiadomości, do czego często dochodzi, gdy wę­drują one od jednej osoby do drugiej. Przykładem mo­że być zebranie zwołane W momencie, gdy firma ma zamiar ogłosić redukcję zatrudnienia w swoich trzech głównych zakładach. Można wtedy zaplanować spotkania tego samego dnia i o tej samej godzinie we wszystkich trzech zakładach, tak aby kierownictwo fir­my mogło ogłosić tę wiadomość jednocześnie całej za­łodze.
Narady organizuje się wtedy, gdy osoba odpowiedzial­na za podejmowanie decyzji chce poznać zdanie pozo­stałych zainteresowanych osób, uzyskać pomoc w roz­wiązaniu problemu lub usłyszeć sugestie dotyczące alternatywnego sposobu działania. Zebrania budujące współpracę zespołu pozwalają jego członkom uzyskać pomoc w rozwiązywaniu proble­mów, dostarczają różnych form wsparcia, zachęcają ich do udziału w sprawach całego zespołu (np. tworzenie grup roboczych do spraw jakości). Chcąc zmniejszyć przeżywany stres, przygotuj się do­brze do zebrania. Jeżeli zastosujesz się do przedstawio­nych poniżej wskazówek, przyszłe spotkania, których będziesz przewodniczącym lub uczestnikiem, mogą być bardziej produktywne.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)