SPRZYJAJĄCE WARUNKI

C. O. Sauer w swej książce dyskutuje nad warun­kami sprzyjającymi udomowianiu zwierząt i zmianie ludzi ze społeczności-zbieraczy w społeczność-producentów żywności. Według wymienionego autora, upra­wę roślin rozpoczął człowiek osiadły i żyjący w do­brych warunkach ekonomicznych. Uważa on, że przy­słowie: „potrzeba jest matką wynalazku” nie odpowiada prawdzie. Społeczeństwa potrzebujące, a więc żyjące w niedostatku, nie są wynalazcze ze względu na brak czasu potrzebnego do namysłu, eksperymentowania i dyskusji. Przypuszcza, że najlepsze warunki wystą­piły w kulturze rybackiej, osiadłej blisko rozległych, czystych wód, w umiarkowanym klimacie. Bogata roślinność otoczenia dostarczała materiału do ekspery­mentów.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)