Stres wśród kobiet

Zauważyłam, że w ostatnich latach wzrósł poziom stre­su wśród pracujących kobiet. Nieustannie przekonuje się je, że powinny być doskonałymi matkami i doskona­łymi menedżerami. W związku z tym często stawiają sobie zadania niemożliwe do zrealizowania, zarówno w domu, jak i w pracy, a jeśli przy tym nie otrzymują żadnego wsparcia od pracodawcy, to rezultatem za­zwyczaj jest stres. Na szczęście wiele odpowiedzialnych instytucji prowadzi tzw. politykę równych szans oraz reaguje na wypadki seksizmu i rasizmu. Zachęcają one również do doskonalenia zawodowego. Odpowiedzi na przedstawione powyżej pytania być może uświadomiły ci najważniejsze źródła stresu w miejscu pracy.
Przyczyny stresu negatywnego:
Rzadkie osiąganie sukcesu – prowadzi do niskiej samo­oceny;
System wartości i postawa życiowa odmienne od prze­łożonego;
Zbyt krótkie terminy realizacji zadań narzucane bez konsultacji z tobą;
Redukcje wśród kolegów;
Niedostateczne zasoby, by dobrze wykonać pracę; Znalezienie się w sytuacjach, których dotąd unikałeś, w związku z czym nie nauczyłeś się, jak sobie z nimi radzić;
Próby sił – wygrana daje zadowolenie, przegrana stre­suje;
Przyczyny osobiste: rozwód, kłopoty ze zdrowiem, przeprowadzka itp.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!