TEORETYCZNA MOŻLIWOŚĆ

Dla określenia teoretycznej możliwej szybkości przyrostu naturalnego danego gatunku używa się wyrażenia: „potencjał biologiczny”. W rzeczywistości wartość ta nie jest nigdy w pełni wykorzystana za­równo u zwierząt, jak i u roślin. Pasożyty, drapieżniki oraz brak pożywienia są przyczyną śmierci wielu osobników. Wszystkie przyczyny ograniczające prze­życie nazywa się łącznie „naporem otoczeni a”. Uważa się, że liczebność żyjącej populacji jakie­gokolwiek gatunku jest ilorazem potencjału biolo­gicznego i naporu otoczenia: P = PB/NO. Jak się okazuje „napór otoczenia” jest zagadnie­niem znacznie bardziej skomplikowanym niż określe­nia i wyobrażenia T. R. Malthusa. W równowadze przyrody regulacja wzrostu populacji u większości gatunków występuje znacznie wcześniej, niż brak pożywienia i innych środków niezbędnych do życia.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)