UPROSZCZONY ŁAŃCUCH

Ażeby utrzymać uproszczony łańcuch.od­żywiania, w wytworzonym przez siebie środo­wisku, człowiek musi być w stałej walce z konkuren­tami chcącymi korzystać z jego plonów, a przede wszystkim z owadami i grzybami. Coraz bardziej je­steśmy zależni od środków chemicznych, często trują­cych, a będących główną bronią w walce ze szkodni­kami. Stwarza to również poważne niebezpieczeństwo. Przy rozwijającym się planowo rolnictwie coraz wię­cej wysiłków wkłada człowiek w wynalezienie „bio­logicznych” metod zabezpieczających, jak np. hodowlę szczepów roślinnych odpornych na owady i grzyby, hodowanie pasożytów-szkodników oraz stosowanie płodozmianu, co utrudnia rozwój szkodnikom. W na­stępnym rozdziale omówimy dokładniej zagadnienie zapobiegania klęskom naturalnym.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)