W OBRĘBIE KRAJU

Można przyjąć, że w obrębie jednego kraju rodziny wiejskie mają licz­niejsze potomstwo niż rodziny miejskie. Nie ulega wątpliwości, że liczba urodzeń zależy znacznie bardziej od warunków socjalnych niż biolo­gicznych. Jest wynikiem różnic obyczajowych, takich jak wiek zawierania i częstość małżeństw, stosowania środków antykoncepcyjnych itp. Zwyczaje zmienia­jące do pewnego stopnia częstość urodzeń spotyka się w większości populacji. Stosowano wiele zakazów współżycia seksualnego. Najbardziej rozpowszechniony był zakaz spółkowania z karmiącą matką. Wydaje się również, że już w dawnych epokach znano środki antykoncepcyjne. Jednak aż do czasów nowożytnych najczęściej stosowanym ograniczeniem płodności były poronienia oraz dzieciobójstwo, stosowane nie tylko w społeczeństwach pierwotnych, ale także w wielu starożytnych cywilizacjach.

 

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)