WE WSZYSTKICH ŚRODOWISKACH

We wszystkich środo­wiskach i okresach czasu tylko pojedyncze osoby przekroczyły 100 rok życia. Na przykład w Wielkiej Brytanii na 800 000 ubezpieczeń na życie stwierdzono jedynie w 22 przypadkach wiek ponad 100 lat. W wa­runkach naturalnych u zwierząt prawie wszystkie śmierci są śmierciami ekologicznymi. Nie można spot­kać starca-królika ani nawet starca-lisa. Zgony z przy­czyn ekologicznych stanowiły przeważającą przyczynę śmiertelności w przebiegu historii rodu ludzkiego. W chwili obecnej w wielu krajach śmierć jest wywo­ływana przede wszystkim przez przyczyny zewnętrz­ne, takie jak zakażenia, brak żywności itp. Przy za­stosowaniu nowoczesnych zdobyczy sanitarnych i lecz­niczych stosunki te szybko ulegają zmianie.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)