Wiedza o nowotworach

Wiedza o nowotworach, czyli onkologia (z greckiego: logos — nauka, onkos — guz), to dziedzina kompleksowa, gdyż obejmu­je zarówno zapobieganie, epidemiologię, etiopatogenezę, jak i diagnozowanie, rehabilitację oraz opiekę nad nieuleczalnie cho­rymi. W miarę postępu badań i technik medycznych, genetyki, bio­logii molekularnej, immunologii wiedza ta się powiększa.Nowotwór złośliwy to rozrost chorobowo zmienionych tkanek lub komórek organizmu, rozwijających się wbrew jego potrzebom. Jeśli tkanki te (komórki) nie zostaną poddane leczeniu, doprowa­dzą do śmierci organizmu, w którym się rozwijają. Cechy charak­terystyczne nowotworu:
niekontrolowany wzrost,
niszczenie tkanek zdrowych,
zdolność do przerzutów nawet do odległych tkanek i narzą­dów.
Mechanizm obronny organizmu, zwany immunologicznym, odrzucający wszystkie „obce” lub „nie swoje” komórki, w przy­padku nowotworu złośliwego nie ma możliwości niszczenia tych komórek. Nie pobudzają one bowiem odczynów.obronnych. Roz­wijają się mimo „obcości” w organizmie. Oznacza to, że nowotwo­ry są nie tylko chorobą rozwoju nieprawidłowej tkanki, lecz choro­bą całego organizmu.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)