WIELKOŚĆ, ZWIĘKSZENIE, REGULACJA

Wielkość populacji jest ograniczona przez do­stępność środków niezbędnych do życia.W razie zwiększenia ilości środków byto­wych populacja powiększa się do chwili powstania jakiegoś określonego i potężnego czynnika regulu­jącego.Czynniki regulujące wzrost populacji i utrzymujące jej liczebność na poziomie zgodnym z ilością dostępnych dóbr naturalnych łączą się zwykle z klęskami, nieszczęściami i nędzą jednostek.Możliwość uniknięcia nędzy i innych klęsk widzi T. R. Malthus w „dyscyplinie moralnej”. Terminem tym określa on rozumne powstrzymywanie się od małżeństwa i płodzenia do Czasu osiągnięcia środ­ków wystarczających na utrzymanie potomstwa. Nie zajmował się on zagadnieniem regulacji urodzin, cho­ciaż jego nazwisko łączy się często z propagandą i działalnością w tej dziedzinie.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)