WSPÓŁCZESNA LICZBA LUDNOŚCI

Współczesna liczba ludności nie mogłaby się utrzy­mać przy życiu bez planowej uprawy roślin i udomo­wienia zwierząt. Istnienie dużych i zróżnicowanych grup społecznych, określanych jako poszczególne cy­wilizacje, zależało nawet bardzo od uprawy kilku ga­tunków zbóż, a przede wszystkim pszenicy, ryżu i ku­kurydzy. Wymienione rośliny mają dużą wydajność w stosunku do zajętej powierzchni ziemi, a ich pro­dukty są ł&twe do przechowywania i transportu. Właściwości te warunkują specjalizację kul­turową społeczeństwa i powstanie miast przez odciążenie znacznej liczby ludności od bezpośrednie­go udziału w produkcji rolnej. Wydajność roślin bul­wiastych (ziemniak, tarok i manihot) jest również wysoka, lecz przechowywanie i transport są znacznie trudniejsze i prawdopodobnie z tej przyczyny nie sta­nowiły one podstawowego pożywienia ludności miej­skiej.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)