WŚRÓD WIELU GATUNKÓW

Wiele spośród różnych gatunków bakterii daje się łatwo hodować w warun­kach laboratoryjnych. Służą one jako gospodarze-ży- wiciele dla wirusów bakteryjnych, czyli „fagów”. Te ostatnie najłatwiej jest opracować, a obserwacje nad ich zachowaniem się mogą być użyte dla wy­jaśnienia ogólnych zagadnień dotyczących wirusów; przede wszystkim ich stosunku do gospodarza, muta­cji genetycznych i różnic pomiędzy szczepami.Bakterie. Nie jest rzeczą łatwą zdefiniować bakterie w sposób jasny i wyraźny. Wiemy, że są one najmniejszymi organizmami (jeżeli przyjmiemy zwy­kły sposób wyrażania się i nie nazwiemy wirusów „organizmami”), przy czym największe z nich są za­ledwie widzialne w zwyczajnym mikroskopie świetl­nym.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)