WZROST ZALUDNIENIA

Wzrost zaludnienia Indii notuje się dopiero od roku 1850, lecz wzrost ten osiągnął przerażające tempo. W roku 1950 India łącz­nie z Pakistanem liczyła 443 miliony ludności i na razie nie ma nadziei na ograniczenie przyrostu na­turalnego. Ekonomista angielski A. Carr-Saunders przeprowa­dził, przyjęte powszechnie przez demografów, ozna­czenia wzrostu populacji ludzkiej w czasach nowo­żytnych. Najprawdopodobniej liczebność populacji ludzkiej na kuli ziemskiej ulegała jedynie nieznacznym zmia­nom w ciągu dziesiątków tysięcy lat ery paleolitycz­nej. Wzrost zaludnienia był niewątpliwie związany z początkiem świadomej produkcji żywności. Około 5 tysięcy lat później stwierdzono powstanie miast oraz państw i ponowny wzrost liczebności populacji ludz­kiej.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)