ZABEZPIECZENIE PRZED CHOROBĄ

Nie znaczy to jednak, iż uważamy, że biologia jest nauką nieistotną w innych dziedzinach rozwoju zdro­wego społeczeństwa, poza związkiem jej z medycyną i rolnictwem. Powoli dochodzimy do przeświadczenia, że zdrowie społeczeństwa ludzkiego zależy pod wielo­ma względami od zdrowia zespołu biologicznego jako całości, że zdrowie człowieka łączy się ze zdro­wiem lasów, jezior strumieni i gleb. Ten wzajemny związek pomiędzy społeczeństwem ludzkim i ich oto­czeniem jest często studiowany pod nazwą ,,k o n- s e r w a c j i”. Pod pewnym względem jest to określe­nie niezbyt właściwe. Zabezpieczenie (konserwacja) jest bez wątpienia sprawą poważną, lecz zawiera w sobie pojęcia statyczności i małe widoki na przy­szłość.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)