ZAPOBIEGANIE KLĘSKOM

Większość żyjących obecnie owadów żywi się liśćmi, łodygami lub owocami roślin uprawnych. Na angiel­skiej odmianie dębu Quercus robur, żyje stale 225 ga­tunków owadów, a okresowo pojawiają się także i in­ne gatunki. Dęby są specjalnie „ulubione” przez owa­dy, a każdą uprawną rośliną żywi się kilka gatunków owadów. W niezmienionym środowisku biologicznym, pomimo, że znajduje „się w nim wiele gatunków owa­dów, rośliny nie są zbyt narażone na uszkodzenia. Tak jest dlatego, gdyż w środowisku z różną roślin­nością owady nie osiągają dużej liczebności. Ich roz­rodczość jest utrzymywana w równowadze przez pa­sożyty, żywiące się nimi drapieżce, choroby i trud­ności w rozprzestrzenianiu. W uprawach prowadzonych przez ludy prymitywne stosunki zbliżone są do panujących w środowisku na­turalnym.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)