ZMYSŁ OBSERWACYJNY

Obdarzony zmysłem obserwacyj­nym, T. R. Malthus młodszy nie widział w swoim oto­czeniu wyraźnych dowodów dążenia ludzi do dosko­nałości. Przeciwnie, wydawało mu się, że postępowa­nie człowieka jest uwarunkowane znacznie silniejszy­mi prawami przyrody. Wysunął on dwie zasadnicze hipotezy, pierwszą, mianowicie, „że pożywienie jest niezbędne do istnienia człowieka” i drugą, „że bardzo silnym, niezmiennym od wieków bodźcem niezbęd­nym do życia jest pociąg płciowy”. Wynikiem stosunków zachodzących pomiędzy od­miennymi płciami jest powstawanie poto m- s t w a. Czym więcej ludzi istnieje, tym liczniejsze jest ich potomstwo. Przyjmował on, że społeczeństwo ludzkie wykazuje tentencje do przyrostu naturalnego w postępie geometrycznym: 1, 2, 4, 8, 16, 32 itd., aż do liczb astronomicznych.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)