ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI PLONÓW

Nie można rozpatrywać biologii rolniczej bez uwzględnienia genetyki. W ostatnich latach przez praktyczne jej zastosowanie w hodowli roślin i zwie­rząt utworzono szereg korzystnych odmian. Krzyżówka kukurydzy np. jest oczywiście przykładem krańco- wym, lecz większość gatunków hodowlanych zmody­fikowano genetycznie.Hodowlę zapoczątkowali nasi przedhistoryczni przod­kowie, chociaż nie mieli obecnej wiedzy teoretycznej. Zastosowanie metod naukowych w ciągu ostatnich 100 lat zmieniło całkowicie rolnictwo i wydajność plo­nów, a możliwości dalszej poprawy wydają się nie­ograniczone. Autor jest zwolennikiem utrzymywania ścisłej łączności między nauką, a jej praktycznym za­stosowaniem. Jednak w wielu krajach zdarza się, że teoretyczne nauki biologiczne rozwijają się oddzielnie nie wyciąga się z nich praktycznych wniosków. Na przykład istnieje rozłam pomiędzy ekologią i rolnic­twem, chociaż zasadniczym tematem obydwu nauk jest zależność pomiędzy poszczególnymi organizmami a otoczeniem, w którym żyją.

Witaj! Witaj na moim portalu w całości stworzonym dla promowania zdrowia. Z wykształcenia jestem lekarzem a z pasji blogerką. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści zamieszczone na blogu. Zapraszam do aktywnego komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)